Sad day

29/2/2016 Giờ đã bước qua ngày 29/2 cũng là ngày cuối cùng của tháng. Tớ đã có nhưng hành động ngu ngốc và rồi tớ cũng đã suy nghi. Thực sự bảo viết nhưng t chẳng biết viết gì nữa. Chúng ta có chia tay nhau đâu đúng không, chỉ là tạm thời không liên…