Lại một lần nữa nói dừng lại

Lần này chắc là gần thật rồi nhỉ. Đã bao lần nói chuyện bạn đều bảo tớ không hiểu bạn. Ừ đúng vậy, t thật sự không hiểu bạn rồi……………………… Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ,,,,, nhớ lại thì có lẽ nó bắt nguồn từ tớ nhỉ. Nhưng thật tình tớ cũng chẳng có ý…