Chỉ đến thế thôi

Đã một ngày rồi đấy, Bạn lạ thật đấy, chẳng hỏi han gì lấy một câu. Hay tớ với bạn thôi nhé. Bạn cứ bảo tớ là suốt ngày nói cái này làm bạn ức chế. Ừ thì ức chế đấy. Nhưng  mà bạn biết không, đó chính là suy nghĩ thực mà tớ đã…

YÊU NHIỀU VÀ YÊU ÍT THÌ SAO

Đến thời điểm này, Tớ và bạn đã đi được với nhau một đoạn đường khá là dài rồi. Có rất  nhiều chuyện đã xảy ra giữa tớ và bạn, vui có buồn có, điên rồ có, và thậm chí chia tay cũng đã gần có. Nhưng tới thời điểm này thì sao đây. CÓ…