Buồn và muốn buông

Bạn à, bạn làm tớ thất vọng quá rồi. Nhưng tớ chưa thể quên bạn. Làm sao đây. Chắc bạn cũng vậy à. Đúng vậy, ngày trước khi bạn nói là tớ không hiểu bạn. Ừ đúng, t không thể nào hiểu được bạn. Hay là do tớ đòi hỏi quá cao à. Tớ chẳng…